Finansowanie inwestycji

Kancelaria w ramach świadczonych usług, oferuje również pomoc w określeniu strategii inwestycyjnej, dopasowując ryzyko danego Klienta w kontekście bieżącej sytuacji gospodarczej, do określonego przez niego celu inwestycyjnego. Ponadto Partnerzy podejmują się sporządzenia dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o finansowanie inwestycji, opiniowania wzorów umów przedstawianych przez instytucje finansowe oraz reprezentacji klientów przed instytucjami finansowymi.