Obsługa prawna podmiotów publiczno-prawnych

Nieprzerwanie od kilku lat Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego, którą realizuje poprzez opiniowanie aktów prawnych stanowiących organy samorządu, sporządzanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu czy obsługa sesji organów uchwałodawczych samorządu terytorialnego. Partnerzy zapewniają reprezentację jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji.

 

Jednocześnie Kancelaria wyróżnia się bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej podmiotów medycznych, a w szczególności reprezentowanie świadczeniodawców w sprawach związanych z zawieraniem umów z NFZ, sporządzanie niezbędnej dokumentacji dla świadczeniodawców, pomoc w zakresie rejestracji podmiotów leczniczych, przygotowywanie statutów leczniczych oraz regulaminów organizacyjnych.