Prawo cywilne

Kancelaria w zakresie swojej dynamicznie rozwijającej się działalności, świadczy profesjonalne usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań. Partnerzy w ramach kompleksowych usług świadczą nie tylko doradztwo prawne, ale również oferują pomoc w przedmiocie sporządzania wszelkich umów o charakterze cywilnoprawnym, a w szczególności:

 

  • -umów o dzieło, zlecenie
  • -umowy sprzedaży
  • -umowy najmu i dzierżawy
  • -umowy pożyczki, leasingu, użyczenia
  • -umowy na roboty budowlane i remonty
  • -umowy darowizny, dożywocia

 

Ponadto mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc w obrocie gospodarczym, pomagamy naszym Klientom wynegocjować jak najlepsze warunki podczas zawierania umów jak również doradzamy we wszystkich sytuacjach spornych wynikających z zawarcia umów z Klientem. Co więcej posiłkując się wieloletnim doświadczeniem, skutecznie dochodzimy wszelkich zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty.

 

Partnerzy oferują również gotowość do reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, co obejmuje zarówno Powoda jak i Pozwanego.