Prawo gospodarcze

Partnerzy Kancelarii posiadają wysokie doświadczenie kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych.

W ramach prowadzonej praktyki partnerzy zajmują się:

  • doborem odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, zakładaniu spółek prawa handlowego, oraz bardziej elastycznych form współpracy takich jak spółki cywilne czy konsorcja.
  • tworzeniem wewnętrznych struktur holdingowych, tworzeniem oddziałów i przedstawicielstw, przygotowywaniem i opracowywaniem wdrożenia projektów aktów korporacyjnych,
  • przeprowadzaniem audytów spółek prawa handlowego i innych podmiotów uczestniczących w procesie gospodarczym, bieżącym doradztwem w kwestiach ładu korporacyjnego,
  • wspomaganiu rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych, optymalizacji stosowanych rozwiązań,
  • kompleksową obsługa procesów inwestycyjnych,
  • reprezentowaniem przed sądami rejestrowymi,
  • przekształcaniem podmiotów gospodarczych,
  • likwidacji podmiotów gospodarczych

Partnerzy doradzają również przy transakcjach zakupu i sprzedaży spółek, przedsiębiorstw oraz ich majątku.