Prawo i postępowanie administracyjne

Partnerzy  posiadając  ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego świadczą kompleksowe usługi organom administracji publicznej oraz jednostkom indywidualnym.

 

Oferowane usługi wobec jednostek indywidualnych obejmują w szczególności:

- reprezentowanie przed organami administracji publicznej

- sporządzanie odwołań od decyzji

- sporządzanie skarg i pism związanych z działalnością organów administracji publicznej