Prawo medyczne

Kancelaria od początku działalności świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa medycznego, w tym wszelkie sprawy wynikające z odpowiedzialności lekarskiej i ryzyka wykonywanego zawodu.

Doradztwo obejmuje w szczególności:

  • reprezentację w sporach wynikających ze szkód medycznych w stosunku do szpitala lub ubezpieczyciela szpitala, co obejmuje zarówno zastępstwo sądowe jak i pozasądowe
  • obsługę prawną grupowych praktyk lekarskich
  • obsługę prawną procesów organizacyjnych placówek medycznych w tym: tworzenia, przekształcania i likwidacji placówek opieki zdrowotnej