Prawo pracy

Prawo pracy Wieloletnie doświadczenie Partnerów Kancelarii związane z obsługą pracodawców,

jak i pełnieniem roli pracodawców pozwala zaoferować klientom kancelarii kompleksową obsługę w zakresie prawa pracy, na którą składają się między innymi:

 • tworzenia i negocjowanie umów o pracę,
 • optymalizacja sposobów zatrudnienia,
 • wspomaganie procesu rekrutacji pracowników,
 • rozwiązywanie stosunków pracy,
 • dokonujemy oceny uprawnień pracowniczych w świetle przepisów prawa pracy,
 • tworzenia umów o zakazie konkurencji, także po ustaniu stosunku pracy,
 • analizy sposobu funkcjonowania pracodawcy wraz z dostosowaniem odpowiedniej formy zatrudnienia pracowników
 • konsultujemy działania pracodawców ramach procedury tzw. zwolnień grupowych,

Partnerzy Kancelarii tworzą również projekty i opiniują wewnątrz zakładowe źródła prawa pracy takie jak:

 • regulaminy pracy, wynagradzania,
 • układy zbiorowe,
 • zarządzenia pracodawcy

Partnerzy reprezentują pracodawców, również wobec:

 • związków zawodowych,
 • rady pracowników,
 • społecznych inspektorów pracy,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Administracji Podatkowej,

Kancelaria prowadzi w imieniu sowich klientów rozmowy negocjacje czy mediacje,

jaki i podejmuje się reprezentacji klientów na drodze postępowania sądowego o:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę za wypowiedzeniem,
 • ​roszczenia z tytułu odpowiedzialności pracowników za wyrządzoną pracodawcy szkodę.
 • ​związanych z dyskryminacją i mobbingiem,
 • ​sprostowanie świadectwa pracy,
 • roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienia dyscyplinarne),
 • ​roszczenia z tytułu wypadku przy pracy,