Prawo rodzinne i opiekuńcze

Partnerzy oferują również kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, która obejmuje w szczególności :

Reprezentowanie w sprawach:

  • rozwodowych,
  • separację,
  • alimenty,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  • w sprawach z zakresu opieki i kurateli

 

Przygotowywanie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich

Pomoc prawna przy egzekucji z majątku małżonków