Prawo zamówień publicznych

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w sprawach zamówień publicznych. Partner Kancelarii Patrycja Gromala­Górnik ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych, od lat zajmuje się obsługą prawną podmiotów publicznoprawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego, oraz jednostek służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów zamówień publicznych.

Kancelaria proponuje sowim klientom:

  • wykonywania prawnej analizy SIWZ,
  • sporządzanie ofert w postępowaniach przetargowych,
  • reprezentowanie przed zamawiającym,
  • sporządzanie pytań do SIWZ,
  • sporządzanie odwołań od wyników przetargów,
  • sporządzanie skarg do sądów i zastępstwo procesowe,
  • tworzenie SIWZ,
  • nadzór na prawidłowością sporządzanych ofert i ich zgodności z SIWZ i Ustawą Prawo zamówień publicznych,

W ramach naszego doradztwa z zakresu zamówień publicznych nie ograniczamy się wyłącznie do kwestii prawnych związanych ściśle z prawem zamówień publicznych, ale doradzamy również w zakresie regulacji antykorupcyjnych oraz innych aspektów prawa