HomeCategoryInformacje - Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/10/IMG_2349.jpg

Sąd zamówień publicznych Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiły znaczące zmiany w zakresie postępowania skargowego w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) – Dz.U. 2019 poz. 2019 z dnia 2019.10.24. Wraz z wejściem w życie ww. przepisów zaczął funkcjonować zupełnie nowy „sąd zamówień publicznych” przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Skarga w rozumieniu PZP Zgodnie...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2019/10/portfolio_06-1280x720.jpg

Świadectwa efektywności energetycznej potocznie zwane białymi certyfikatami są wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 264 z późn. zm.). Jest to sposób na pozyskanie środków pieniężnych w zamian za dokonanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Głównym zadaniem...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/07/438-1280x720.jpg

Przestępstwo z art. 296 znajduje się w rozdziale XXXVI ustawy Kodeks karny (dalej k.k.) z dnia 1997.08.02. Artykuł 296 wymienia aż pięć typów przestępstwa nadużycia zaufania, z których podstawowym jest ten określony w § 1, kwalifikowanymi natomiast te określone w § 2 oraz § 3, o nieumyślnym zaś mowa jest w § 4. Ponadto w...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2021/02/offering-427297_1280-1280x720.jpg

Wsparcie finansowe od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach programu rządowego, zostało zaplanowane w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w Polsce, w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Program jest wprowadzony na podstawie ustawy o systemie instytucji rozwoju (SIR) w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zmagają się...

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon