HomeCategoryPrawo gospodarcze - Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2021/02/business-closed-5032555_1280-1280x720.jpg

Pandemia COVID-19 trwająca już od niemal roku znacząco wpłynęła na sferę gospodarczą. Niestety dla wielu firm długoterminowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowane restrykcjami wiążą się ze znacznym spadkiem obrotów, a niekiedy trudną wizją zbliżającej się niewypłacalności. Pomoc rządowa w postaci tarczy finansowej okazuje się być niewystarczająca, o czym świadczą wysokie liczby składanych wniosków o...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2021/02/tir-3541506_1280-1280x720.jpg

Przedawnienie to instytucja prawa cywilnego, polegająca na możliwości uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego, przepisami prawa, terminu. Jeżeli roszczenia, z różnych tytułów prawnych, nie będą dochodzone na drodze sądowej, w czasie określonym przez prawo, to po jego upływie, ich dochodzenie może być utrudnione lub w ogóle niemożliwe. Instytucja ta służy stabilizacji porządku...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/10/11-1280x720.jpg

Postępowanie restrukturyzacyjne – Uwagi wstępne Każde postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest z udziałem podmiotu pozasądowego. W postępowaniu o zatwierdzenie układu, będącym najbardziej odformalizowanym, jest nim nadzorca układu.  Podstawą jego działania jest umowa zawarta z dłużnikiem, która zgodnie z dominującym głosem doktryny, uznawana jest za umowę zlecenia, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Warto jednak w tym...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2021/02/offering-427297_1280-1280x720.jpg

Wsparcie finansowe od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach programu rządowego, zostało zaplanowane w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w Polsce, w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Program jest wprowadzony na podstawie ustawy o systemie instytucji rozwoju (SIR) w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zmagają się...

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2019/10/zmiany-w-prawie-1280x720.jpg

1. Zagadnienia ogólne Przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami a w przypadku postępowania sanacyjnego również przeprowadzenie działań sanacyjnych. Procedura ta pozwala uniknąć ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji przy jednoczesnym zabezpieczeniu prawi i interesów wierzycieli. Wyposażenie dłużnika w takie instrumenty prawne ma niewątpliwie duże znaczenie społeczne i gospodarcze.  Przyczynia się...

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon