HomeCategoryPrawo pracy - Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/10/prawo-pracy-1280x720.jpg

1. Zagadnienia ogólne Jedną z podstawowych funkcji prawa pracy jest funkcja ochronna, polegająca na działaniu jego norm w sposób chroniący socjalne i zawodowe interesy pracowników. W  zakresie indywidualnego prawa pracy funkcja ta widoczna jest wyraźnie w kwestiach dotyczących trwałości stosunku pracy. Wielość regulacji ograniczających dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę składa się na system powszechnej i szczególnej...

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon