Finansowanie inwestycji

Partnerzy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w procesie związanym z finansowaniem inwestycji.

Kancelaria w ramach świadczonych przez siebie usług podejmuje się:

  • reprezentowania klientów przed instytucjami finansowymi,
  • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o finansowanie inwestycji,
  • negocjowanie z instytucją finansującą warunków udzielenia finansowania ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych zabezpieczeń,
  • doradztwo w przedmiocie prawnych możliwości udzielenia zabezpieczenia finansowania i ryzyk z tym związanych,
  • opiniowanie wzorów umów przedstawianych przez instytucje finansowe,
  • nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zawartej umowy
  • doradztwa przy restrukturyzacji zobowiązań.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon