Zmiany w prawieJakie zmiany czekają nas po nowelizacji prawa budowlanego z 19.09.2020r.?

4 października, 2019

Nowelizacja prawa budowlanego

 

Obecna nowelizacja Prawa budowlanego należy do jednych z największych w tej dziedzinie. Ustawa o jej zmianie została uchwalona na początku 2020 r. i została znacząco zmodyfikowana, względem tej wcześniejszej. Zmiany dotyczyć będą m.in. przepisów odnoszących się do samowoli budowlanych, pozwoleń na budowę, bezpieczeństwa pożarowego, czy projektów budowlanych. W korzystniejszej sytuacji znajdą się również inwestorzy.

 

 1. Przyspieszenie oraz uproszczenie procedur budowlanych.

 

Wedle informacji otrzymanych od Centrum Informacyjnego Rządu, nowe prawo ma za zadanie przyspieszyć, a także uprościć procedury budowlane. Kwestiami priorytetowymi nowelizacji mają być:

  • ograniczenie zbędnej biurokracji,
  • objaśnienie niejednoznacznych dotąd przepisów,
  • rozszerzenie bezpieczeństwa pożarowego,
  • polepszenie przebiegu procesu inwestycyjnego.

 

1.1 Legalizacja samowoli budowlanych.

 

Jest to istotna zmiana, która ma na celu zachęcenie właścicieli samowolnie postawionych budynków do ich legalizacji. Dzięki otrzymaniu informacji o ich istnieniu nadzór budowlany będzie mógł sprawdzić ich bezpieczeństwo. Należy wspomnieć, że do budynków takich zaliczają się te, postawione co najmniej 20 lat temu. Aby skorzystać z legalizacji konieczne jest przedstawienie ekspertyzy technicznej, która zatwierdzi bezpieczeństwo użytkowania budynków przez ludzi. Ponadto urzędnicy będą zobowiązani otrzymać następujące dokumenty:

 • oświadczenie dotyczące terminu zakończenia budowy,
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
 • oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Po przedstawieniu wcześniej wspomnianych dokumentów opłata legalizacyjna będzie bezpłatna. Ma to na celu zachęcenie właścicieli do legalizacji ich budynków, dzięki czemu nadzór budowlany skontroluje ich bezpieczeństwo. Ponadto budynki te zostaną objęte programem wymiany kotłów

 

1.2 Pozwolenia na budowę.

 

Dzięki nowelizacji Prawa budowlanego zostały dokładnie określone wszystkie projekty, które nie wymagają pozwolenia na budowę, czy też samego ich zgłoszenia. Poniżej przedstawiamy obiekty, których budowa odtąd odbywa się bez pozwolenia:

 • paczkomaty,
 • bankomaty,
 • biletomaty,
 • automaty służące do sprzedaży,
 • automaty służące do przechowywania przesyłek,
 • automaty przeznaczone do innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.

 

Zmiana dotyczy również weryfikacji postawienia budynku zgodnie z prawem. Wedle nowych przepisów, jeśli od daty doręczenia, bądź ogłoszenia decyzji na budowę danego obiektu, czy też jego użytkowania, minie 5 lat, nie będzie można jej podważyć.

 

1.3 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

 

Istotną kwestią nowelizacji jest zadbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W momencie zmiany mieszkania na przedszkole, czy też piwnicy na escape room, konieczne będzie posiadanie odpowiedniej ekspertyzy przeciwpożarowej. Ma to na celu zminimalizowanie ewentualnych wypadków.

 

1.4 Przyłączanie gazu, wody, prądu za mniejszą opłatą.

 

Zakazane jest od tej pory przyjmowanie opłat za:

 • wydanie, reorganizację, bądź modyfikację warunków dotyczących przyłączenia do sieci, czy przemieszczenia na inny podmiot,
 • odbiór przez firmę przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych,
 • załączenie do sieci powyższych przyłączy,
 • pozostałe zezwolenia dotyczące powyższych przyłączy.

 

Nowelizacja wprowadza również kary dla właścicieli firm sieci technicznych, którzy opóźniają wydanie pozwolenia na przyłącza do sieci gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, elektroenergetycznych oraz ciepłowniczych. Ma to na celu zmniejszenie wysokich dotąd opłat za tego typu przedsięwzięcia.

 

1.5 Projekt budowlany – istotne zmiany.

 

Projekt budowlany zostanie podzielony na 3 elementy:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • projekt techniczny,
 • projekt architektoniczno-budowlany.

 

Modyfikacja dotychczasowego Prawa budowlanego ma na celu zmniejszenie biurokracji. W momencie starania się inwestora o uzyskanie pozwolenia na budowę, zostanie on zobowiązany do złożenia 3 egzemplarzy projektów: zagospodarowania terenu, a także architektoniczno-budowlanego.

 

1.6 Kary za bezprawne korzystanie z budynków.

 

Dotychczasowe przepisy pozwalały nakładać jednorazową karę pieniężną na osoby nielegalnie użytkujące dane obiekty. Nowelizacja wprowadza możliwość nakładania kar w nieograniczonej ilości, jeśli budynek dalej jest bezprawnie użytkowany. Grzywna może zostać nakładana co 30 dni i ma wynosić maksymalnie połowę kwoty, uiszczonej za pierwszą karę. Ponadto inwestor, który nie dopełnił wszystkich formalności ma więcej czasu na ich uzupełnienie – nadzór budowlany jest odtąd zobowiązany do wydania pouczenia oraz ewentualnego nałożenia kary pieniężnej dopiero 60 dni później.

 

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł dostarczył Państwu niezbędnych informacji dotyczących nowego Prawa budowlanego. Mieliśmy na celu przedstawienie najistotniejszych przepisów, które wprowadzają istotne zmiany. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim uproszczenie biurokracji i przyspieszenie wielu procedur związanych z Prawem budowlanym.

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon