Odszkodowania / zadośćuczynienia

Reprezentacja ws. odszkodowań i ubezpieczeń Kraków

Kancelaria wspomaga klientów w procesie uzyskiwania odszkodowań. Kancelaria reprezentuje osobę poszkodowana w sporze miedzy ubezpieczycielem, a uprawnionym do odszkodowania za wypadek. Skomplikowana procedura likwidacyjna, konieczność udowodnienia winy oraz oceny i oszacowania wielkości roszczeń niejednokrotnie przemawia za tym, iż dochodzenie odszkodowania „na własną rękę” jest nie tyle trudne, co często mało skuteczne.

Odszkodowania Kraków

Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków reprezentując klienta, jest pełnomocnikiem który kompleksowo analizuje sprawę poszkodowanego. Najpierw w aspekcie okoliczności samego zdarzenia, zasadności roszczeń odszkodowawczych oraz ich wielkości. Następnie kompletując niezbędną dokumentację oraz informacje o poniesionej szkodzie przygotowuje projekt wniosku roszczeniowego. W odpowiednich terminach i formie wysyła do ubezpieczyciela i na tym etapie przejmuje obowiązki negocjatora roszczeń odszkodowawczych. W trakcie całego procesu likwidacyjnego przed ubezpieczycielem tworzy stosowne odwołania i pisma na decyzje likwidatora, negocjuje oraz ustala warunki należnej rekompensaty za wypadek. Sprawdzając kancelarie odszkodowawcze warto zwrócić uwagę na ich ranking.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne, w pracy i za błędy medyczne

Pomoc prawną, której udziela Nasza kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków stanowi kompleksowa obsługa należnych świadczeń w szczególności co do zdarzeń takich jak:

  •  wypadki komunikacyjne w tym szkody na osobach ( kierowcach pasażerach pieszych) jak i na rzeczach
  • błędy medyczne do których zaliczają się błędy lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego który skutkuje utratą zdrowia lub innymi obrażeniami ciała
  • wypadki przy pracy. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania, w których winę za poniesiony uszczerbek na zdrowiu ponosi pracodawca pośrednio lub bezpośrednio

Jeśli w wypadku spowodowanym przez kogoś innego poniesiesz stratę materialną, doznasz obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, prawdopodobnie należy Ci się:

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  • Zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji i opieki;
  • Zwrot wartości rzeczy zniszczonych w wyniku wypadku;
  • Wyrównanie utraconych dochodów i renta, jeśli całkowicie lub częściowo utracisz zdolność do pracy zarobkowej;
  • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli np. koszty leczenia będą ponoszone przez długi okres, co negatywnie wpłynie Twoją sytuację materialną.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon