Optymalizacja podatkowa

Korzystając z wieloletnich doświadczeń kancelaria świadczy usługi prawne polegające na reprezentowaniu klientów kancelarii w postępowaniach podatkowych przed Administracją Podatkową w szczególności w postępowaniach dotyczących podatku VAT.

W ramach świadczonych usług Kancelaria reprezentuje podatników przed:

  • Urzędami skarbowymi,
  • Urzędami kontroli skarbowej,
  • Izbami skarbowymi,
  • Wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
  • Naczelnym Sadem Administracyjnym.

Kancelaria w imieniu i na zlecenie swoich klientów:

  • występuje o interpretacje podatkowe,
  • sporządza opinie prawne,
  • sporządza projekty odwołań od decyzji,
  • sporządza projekty skarg do sądów,

Kancelaria prowadzi również działalność polegającą optymalizującą sposób rozliczania podatku VAT przez jednostki samorządu terytorialnego.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon