HST Hurtostal Sp. z o.o.

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/07/light-2086748_1280.jpg

HST Hurtostal Sp. z o.o.

w likwidacji

87-100 Toruń, ul. Równinna 3

NIP 879-10-10-593

Region 870299E14

 

Toruń, dnia 11 maja 2009 r.

LIST REFERENCYJNY

Działając w imieniu Sp 61 Ki HST Hurtostal sp 6 i ka z ograniczon 4 odpowiedzialnoécia w likwidacji z siedzibą w Toruniu, jako Likwidator uprawniony do samodzielnej reprezentacji Sp 64 Ki niniejszym potwierdzam, Pan przemysław Wędrzyk w okresie sierpnia 2008 do sierpnia 2009 r. wspötpracowaå ze SpÖtka. Pan Przemysiaw Wedrzyk prowadzil obsiuge prawna Spé*ki w szczegÖlnoSci wspiera* ze strony prawnej proces likwidacji i upadłości Spółki. Przemysław Wędrzyk opracowali wniosek o ogłoszenie upadioéci Spi Ki, oraz zaproponował rozwiązania systemowe, kt6re miały na celu sprawne przeprowadzenie upadioéciowego. Przemysław Wedrzyk reprezentowai Spöike przed Tymczasowym Nadzorca Sadowym, orazprzygotowywał wszelkie 2a dane przez Nadzorcę dokumenty.

Postępowanie upad gciowe by*o prowadzone pod sygnatura XIII GU 43/08 przed Sadem Rejonowym w Toruniu Wydział gospodarczy dla spraw upad*oéciowych i naprawczych. Pan Przemysław Wędrzyk reprezentował r6wna 2 Sp6&ke w licznych postępowaniach egzekucyjnych i sporach pracowniczych.

Czynnoéc:i wykonywane przez Pana Przemysława Wędrzycka charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny i profesjonalizm. W poÄczeniu z doświadczeniem i elastycznym reagowaniem na potrzeby Klienta pozwala mi to z przekonaniem zarekomendowaé Pana Przemyśl*awa Wądrzyka jak0 kompetentnego i odpowiedzialnego partnera do wspÖlpracy w zakresie obs*ugi prawnej.

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon