In the newsUrząd Gminy Niedźwiedź

https://www.pgpw.pl/wp-content/uploads/2020/06/unnamed.png

URZĄD GMINY

NIEDŹWIEDŹ

34 – 735 Niedźwiedź

tel. (018) 3317002, 33 17058, 3317059

fax: (0-18) 3317057

MP: 737 11 52 618

e-mail: gmina@niedzwiedz.iap.pl

Niedźwiedź, dnia 9 marca 2014 r.

 

REFERENCJE

 

Działając w imieniu Gminy Niedźwiedź, niniejszym zaświadczam, ii Gmina zleciła radcy prawnemu Przemysławowi Wężykowi wykonanie usługi prawnej polegającej na doradztwie prawnym w zakresie postępowania o zwrot naliczonego podatku od towar 6w i uSåug („VAT”), w uZgodnionych 2 Gmina obszarach rozliczeń w zakresie podatku VAT.

W ramach Umowy radca prawny Przemysław Wędrzyk zapewni Gminie obsługę procesu zmierzającego do odzyskania naliczonego podatku VAT, a w szczeg61noéci przeprowadzii ograniczony przeglĄd podatkowy roz iczeri Gminy w zakresie VAT od 2009

  1. do 2012 r. pod kątem zasadnoŚci wszczęcia postępowania podatkowego lub sądowo-administracyjnego, przygotował korekty rejeströw oraz deklaracji w zakresie VAT dotyczących tych okresów sprawozdawczych od 2009 r. do 2012 r. , w ktorych zidentyfikowano rn021iwoSé ubiegania się o zwrot VAT, oraz przygotował wnioski o zwrot nadw,/2ki podatku naliczonego. Ponadto r.pr. przemysław Wędrzyk zapewnia reprezentacje Gminy w postępowaniu podatkowym.

Dzięki czynnoécia podjętym przez r.pr. Przemysława Wądrzyka Gmina Niedźwiedź odzyskała nieodliczony podatek VAT w wysokości 314.000 zł. Otrzymana kwota była odpowiadała przyjętym przez r.pr. Przemysława Wądrzyka szacunkiem. Kontrola organów podatkowych, potwierdziła poprawnoéé wykonania usługi. Usluga zostala wykonana należycie, zgodnie z umową.

W imieniu Gminy polecam wsp 61 pracę z radcą prawnym Przemysławem Wedrzykiem.

 

Rok:
2019
Prawnik:
Przemysław Wedrzyk
Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon