Pozostałe sprawy cywilne

Pomoc prawna – prawo cywilne

Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Normy prawa cywilnego regulują niemalże wszystkie aspekty naszego życia, albowiem każdy przejaw aktywności znajduje odzwierciedlenie w przepisach. O ile podejmowanie codziennych czynności rodzi oczywiste skutki, tak postępowanie w sprawie o zniesienie współwłasności czy sprawie spadkowej wymaga specjalistycznej wiedzy, której praktyczne zastosowanie doprowadzi do osiągnięcia zamierzonego skutku prawnego.

Świadczona przez Kancelarię Adwokacką pomoc z zakresu prawa cywilnego obejmuje m.in.:

 • udzielnie porad prawnych,
 • sporządzenie analiz i opinii prawnych,
 • reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami,
 • reprezentowanie klientów w postępowania egzekucyjnych przed komornikami,
 • udział w negocjacjach między stronami,
 • udział w postępowaniach mediacyjnych,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie różnego rodzaju pism, w tym m.in.: wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, itd., sporządzanie pism procesowych, w tym m.in.: pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg), wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Kancelaria reprezentuje Klientów w szczególności w sprawach cywilnych o:

 • zapłatę,
 • stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • zachowek,
 • zniesienie współwłasności,
 • zasiedzenie,
 • ustanowienie służebności w tym służebności przesyłu,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • wieczystoksięgowych

oraz w w wielu innych sprawach zgodnie z potrzebami klientów.

Prowadzona przez nas Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków podejmuje się różnych spraw cywilnych. Prawo cywilne jest jedną z najobszerniejszych dziedzin prawa, znajomość poszczególnych przepisów dla osób, które na co dzień nie zajmują się ich zgłębianiem, może spowodować popełnianie błędów w codziennych sytuacjach i narażanie się na niepotrzebne straty finansowe. Właśnie dla tego, aby nie narazić się na przegranie sporu, zasadne jest powierzenie swoich interesów specjalistom. Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków reprezentuje swoich klientów w sporach sądowych i pozasądowych w Krakowie i na terenie całego kraju.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon