Prawo budowlane

Prawo budowlane Kraków

Zakres porad prawnych w ramach prawa budowlanego:

Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków specjalizuje się w obsłudze uczestników inwestycji realizowanych w oparciu o prawo budowlane. W zakresie tych inwestycji wchodzą sprawy związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej, to jest organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego. W zakresie usług Kancelarii Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków mieści się kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych.
Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków od wielu lat jest związana z klientami prowadzącymi procesy inwestycyjne z zakresu budowy różnorakich obiektów, dróg, zakładów produkcyjnych, hoteli, wodociągów, oczyszczalni ścieków i innych. Od wielu lat skutecznie doradzamy uczestnikom procesów inwestycyjnych w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych w Krakowie i regionie. Zapewniamy obsługę i doradztwo prawne uczestnikom procesu budowlanego od etapu negocjowania i zawierania warunków poszczególnych umów poprzez realizację umowy aż do momentu jej rozliczenia. Opracowujemy umowy o roboty budowlane dla wszystkich szczebli realizacji zadań inwestycyjnych. Pomagamy prawidłowo przygotować stosowaną dokumentację budowlaną, wyjaśniamy wszelkie niejasności związane ze stosowaniem przepisów prawa, a także kompleksowo poprowadzimy sprawy w zakresie obsługi prawnej na płaszczyźnie administracyjnej i cywilnej.

Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków doradza swoim Klientom w zakresie uzgodnień i sporów z zakresu prawa budowlanego. W ramach świadczonej przez nas obsługi prawnej reprezentujemy tak zamawiających jak wykonawców na etapie przedsądowym, sądowym, a także w ramach postępowań administracyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy klientom praktyczne i bezpieczne rozwiązania w umowach zawieranych z podwykonawcami, dostawcami, inżynierami kontraktu i osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie dostosowane do dynamiki branży budowlanej i okoliczności realizacyjnych, których często nie da się przewidzieć na wstępnym etapie realizacji zadań inwestycyjnych. Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków uczestniczy także w rozliczaniu projektów których finansowanie było pozyskane z różnych programów realizowanych przez Unię Europejską.

W ramach usług świadczonych przez kancelarię na rzecz naszych klientów sporządzamy umowy, i przygotowujemy kompleksowo dokumentację przetargową, oraz prawne aspekty specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Reprezentujemy zamawiających w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wspieramy zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na pytania i rozpoznawania wniosków uczestników postępowania. W ramach pomocy wykonawcom Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków uczestniczy w negocjacjach dotyczących realizacji inwestycji, Kancelaria doradza przy kontraktach budowlanych i inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków publicznych i zagranicznych, oraz obsługujemy również projekty deweloperskie.

Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków doradza swoim klientom i reprezentuje ich wobec organów administracji budowlanej w zakresie uchwala planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na użytkowanie, legalizacji samowoli i wielu innych. Kancelaria sporządza odwołania od decyzji organów, a także skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon