Prawo cywilne

Prawo Cywilne

Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Uznawane jest za trzon prawa prywatnego i znajdują szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Normuje stosunki majątkowe i niemajątkowe na linii osoby fizyczne – osoby prawne określane, jako podmioty prawa prywatnego.

Normy prawa cywilnego regulują niemalże wszystkie aspekty naszego życia, albowiem każdy przejaw aktywności znajduje odzwierciedlenie w przepisach.

Pomoc – prawo cywilne

Świadczona przez Kancelarię Adwokacką pomoc z zakresu prawa cywilnego obejmuje m.in.:

  • udzielnie porad prawnych,
  • sporządzenie analiz i opinii prawnych,
  • reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami,
  • reprezentowanie klientów w postępowania egzekucyjnych przed komornikami,
  • udział w negocjacjach między stronami,
  • udział w postępowaniach mediacyjnych,
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych, sporządzanie różnego rodzaju pism, sporządzanie pism procesowych.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon