Prawo karne

W oparciu o dotychczasowe doświadczenie w tej dziedzinie oferujemy zarówno pomoc prawną jak i reprezentację w sprawach z zakresu:

Prawa karnego

Usługi obejmują profesjonalną obronę oraz pomoc na wszystkich etapach postępowania karnego, a mianowicie:

 • postępowania przygotowawczego
 • postępowania przed sądem I instancji
 • postępowania odwoławczego
 • postępowania kasacyjnego
 • postępowania wykonawczego
 • konsultacji i udzielania porad prawnych z zakresu prawa karnego

Prawa wykroczeń

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną w obszarze prawa wykroczeń, a w szczególności w sprawach:

 • przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
 • przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
 • przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
 • przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
 • przeciwko mieniu
 • przeciwko osobie
 • przeciwko zdrowiu
 • przeciwko interesom konsumentów
 • oraz wykroczenia w zakresie szkodnictwa leśnego, polnego i ogrodowego

Prawa karnego skarbowego

Obrona oraz doradztwo prawne w tym zakresie obejmuje przestępstwa i wykroczenia przeciwko:

 • obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
 • obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
 • organizacji gier

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon