Prawo pracy

Prawo pracy Kraków – porady prawne

Wieloletnie doświadczenie Partnerów Kancelarii Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków związane z obsługą pracodawców, jak i pełnieniem roli pracodawców pozwala zaoferować klientom kancelarii kompleksową obsługę w zakresie prawa pracy, na którą składają się między innymi:

 • tworzenia i negocjowanie umów o pracę,
 • optymalizacja sposobów zatrudnienia,
 • wspomaganie procesu rekrutacji pracowników,
 • rozwiązywanie stosunków pracy,
 • dokonujemy oceny uprawnień pracowniczych w świetle przepisów prawa pracy,
 • tworzenia umów o zakazie konkurencji, także po ustaniu stosunku pracy,
 • analizy sposobu funkcjonowania pracodawcy wraz z dostosowaniem odpowiedniej formy zatrudnienia pracowników
 • konsultujemy działania pracodawców ramach procedury tzw. zwolnień grupowych,

Partnerzy Kancelarii tworzą również projekty i opiniują wewnątrz zakładowe źródła prawa pracy takie jak:

 • regulaminy pracy, wynagradzania,
 • układy zbiorowe,
 • zarządzenia pracodawcy

Partnerzy reprezentują pracodawców, również wobec:

 • związków zawodowych,
 • rady pracowników,
 • społecznych inspektorów pracy,
 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Administracji Podatkowej,

Negocjacje i mediacje

Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków prowadzi w imieniu swoich klientów rozmowy negocjacje czy mediacje, jak i podejmuje się reprezentacji klientów na drodze postępowania sądowego o:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę za wypowiedzeniem,
 • ​roszczenia z tytułu odpowiedzialności pracowników za wyrządzoną pracodawcy szkodę.
 • ​związanych z dyskryminacją i mobbingiem,
 • ​sprostowanie świadectwa pracy,
 • roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienia dyscyplinarne),
 • ​roszczenia z tytułu wypadku przy pracy,

Nasza Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków oferuje ponadto pakiet kompleksowych usług z zakresu szeroko pojętego „oddłużania” – zarówno przedsiębiorstw jak również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nasze działanie jest zorientowane na efektywną redukcję zadłużenia, poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań prawnych oraz pomoc w relacjach z wierzycielami.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon