Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pomoc prawna – prawo rodzinne i opiekuńcze Kraków

Partnerzy oferują również pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, która obejmuje zarówno reprezentację w sprawach sądowych jak również przygotowywanie i opiniowanie projektów umów majątkowych małżeńskich.

Reprezentowanie w sprawach:

  • rozwodowych,
  • separację,
  • alimenty,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • w sprawach z zakresu opieki i kurateli;

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon