Prawo upadłościowe i naprawcze

Postępowanie upadłościowe Kraków – licencja syndyka

Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków świadczy na rzecz klientów doradztwo prawne w postępowaniu upadłościowym na każdym z jego etapów. Radca Prawny Przemysław Wędrzyk posiada licencję syndyka.

Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków świadczy usługi zarówno na rzecz podmiotów mających problemy z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań, jak i na rzecz wierzycieli dochodzących swoich roszczeń od dłużników będących w zwłoce.

Kancelaria w ramach usług z zakresu postępowania upadłościowego:

 • dokonuje oceny zasadności, oraz potrzeby wszczęcia postępowania upadłościowego,
 • proponuje sposoby reorganizacji oraz restrukturyzacji,
 • dokonuje oceny możliwości dalszego prowadzenia działalności, oraz wiążącego się z tym ryzyka,
 • przedstawienia możliwe warianty postępowania,
 • prowadzi negocjacje z wierzycielami, oraz dłużnikami,
 • dokonuje oceny możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za zobowiązania spółki członków zarządu, oraz innych osób trzecich,
 • dokonuje na zlecenie klientów wszelkich czynności sądowych,
 • reprezentuje klientów przed wszystkimi uczestnikami postępowania upadłościowego,
 • doradza w przedmiocie nabywania, oraz zbywania przedmiotów w postępowaniu upadłościowym

Kancelaria reprezentuje również interesy osób zasiadających w zarządach spółek kapitałowych, jaki i likwidatorów w sprawach dotyczących odpowiedzialności tych osób za zobowiązania spółki, w szczególności Kancelaria dokonuje:

 • oceny możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
 • oceny możliwości uniknięcia ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
 • bieżącej pomocy prawnej skierowanej na minimalizację odpowiedzialności członków zarządu, oraz zmierzającej do egzekucji tej odpowiedzialności,
 • prowadzi negocjacje z wierzycielami,
 • świadczy zastępstwo procesowe na rzecz klientów.

Partnerzy kancelarii prowadzą obecnie postępowania sądowe w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółek gdzie łączna wartość przedmiotu sporu to około 8.000.000 zł.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon