Prawo zamówień publicznych

Kancelaria proponuje sowim klientom:

  • wykonywania prawnej analizy SIWZ,
  • sporządzanie ofert w postępowaniach przetargowych,
  • reprezentowanie przed zamawiającym,
  • sporządzanie pytań do SIWZ,
  • sporządzanie odwołań od wyników przetargów,
  • sporządzanie skarg do sądów i zastępstwo procesowe,
  • tworzenie SIWZ,
  • nadzór na prawidłowością sporządzanych ofert i ich zgodności z SIWZ i Ustawą Prawo zamówień publicznych,

W ramach naszego doradztwa z zakresu zamówień publicznych nie ograniczamy się wyłącznie do kwestii prawnych związanych ściśle z prawem zamówień publicznych, ale doradzamy również w zakresie regulacji antykorupcyjnych oraz innych aspektów prawa

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon