Rozwody

Rozwody Kraków

Jedną ze specjalizacji Kancelarii są sprawy rozwodowe oraz dotyczące podziału majątku wspólnego po rozwodzie. Pomoc Kancelarii Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków dotyczy spraw rozwodowych i związanych ze skutkami wywołanymi orzeczeniem wyroku rozwodowego. Rozwód stanowi sposób na zakończenie ważnego związku małżeńskiego. Może zostać orzeczony przez sąd na żądanie jednego lub obojga współmałżonków. Zasady rozwiązania małżeństwa zostały zawarte w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Dla rozwiązania małżeństwa konieczny jest zupełny i trwały rozpad pożycia. Pomimo wystąpienia tej przesłanki Sąd może rozwodu nie udzielić.

Sprawa rozwodowa

Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków udziela swoim klientom profesjonalnego wsparcia w sprawach rozwodowych. Kancelaria udziela w tym zakresie porad prawych, dzięki którym często klienci mogą rozwiązać swoje problemy, oraz sporządzi pisma przedprocesowe i procesowe w tym pozew o rozwód, bądź odpowiedź na pozew o rozwód. Swoich klientów reprezentujemy w sądzie.

Rozwód to nie tylko rozwiązanie małżeństwa. Skutki rozwodu są znacznie dalej idące. W związku z powyższym w ramach rozwiązania małżeństwa skupiamy się na takich kwestiach jak wina w rozpadzie pożycia, sposób z korzystanie ze wspólnego miejsca zamieszkania przez współmałżonków i byłych współmałżonków, uregulowaniem kwestii miedzy rodzicami i dziećmi, kwestiami władzy rodzicielskiej, kwestie alimentacyjne.

Podział majątku

Podczas spotkania wstępnego radca prowadzący sprawę dokonuje oceny kwalifikacyjnej do postępowania rozwodowego i możliwości podziału majątku. Podczas spotkania wstępnego ustalana jest strategia postępowania sądowego i pozasądowego. Postępowanie pozasądowe co do zasady ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska co do zakończenia małżeństwa i podziału majątku w miarę krótkim terminie. W razie nie wypracowania wspólnego stanowiska co do rozwiązania małżeństwa radca prowadzący sprawę wskaże dokumenty niezbędne do sformułowania odpowiedniego pozwu a następnie do skutecznego prowadzenia postępowania.

W toku sprawy sądowej o rozwód ustalane są wszystkie kwestie związane z rozpadem małżeństwa. To ostatni moment na wyrażenie swoich żądań związanych z rozpadem małżeństwa, zgłoszenie dowodów i przesłuchanie świadków. To wszystko wymaga przygotowania odpowiedniej strategii i argumentacji, a także wdrożenie ich w życie podczas rozpraw przed sądem i odpowiedniej modyfikacji w toku postępowania o orzeczenie rozwodu. W związku z powyższym skorzystanie z pomocy profesjonalisty może okazać się nieodzowne. Angażując Kancelarię w swoją sprawę rozwodową klient zdejmuje cześć ciężaru jaki może być kontakt z małżonkiem, a także z sądem.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon