Prawo gospodarczeSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością — wady i zalety

10 października, 2020

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — czy warto? Wady i zalety takiego rozwiązania

Założenie firmy prowadzi do konieczności sposobu, w jaki będziemy ją prowadzić. Jedną z najczęściej wybieranych form jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Choć posiada liczne zalety, nie brak jej także wad. Czy takie rozwiązanie sprawdzi się dla każdego?

W jaki sposób założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Pierwszym krokiem do jej stworzenia jest podpisanie umowy spółki lub aktu założycielskiego (przy jednoosobowej spółce z.o.o.). Tu należy zaznaczyć, iż w tym przypadku jedynie dokumenty stworzone u notariusza mają odpowiednią moc prawną. Wyjątkiem jest skorzystanie ze wzoru umowy i przygotowanie jej poprzez posiadanie profilu zaufanego. W samej umowie powinny znaleźć się takie elementy, jak: nazwa spółki, jej siedziba, zakres działania, wartość kapitału zakładowego (nie mniej niż 5000 zł) oraz wartość udziałów każdego ze wspólników.

Jeśli w skład spółki wchodzi kilkoro wspólników, konieczne jest także powołanie zarządu. Po dopełnieniu powyższych formalności należy zgłosić spółkę do KRS i zaczekać na jej rejestrację.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — zalety

Podstawową zaletą, dla której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest tak często wybierana, jest jej ograniczona odpowiedzialność wspólników. Takie rozwiązanie znacznie minimalizuje ryzyko w razie niepowodzenia nowej firmy. Jeśli spółka z.o.o. zadłuży się, każdy ze wspólników przykłada się do spłaty zobowiązania jedynie do wysokości swoich wkładów. Z kolei w przypadku udanego biznesu — wszyscy zyskują.

Faktem jest, iż jeżeli spółka upadnie całkowicie, a po spłacie wierzytelności nie pozostanie żaden majątek, to pieniądze zainwestowane przez wspólników przepadną. Mimo to znaczne zmniejszenie odpowiedzialności jest tym, co wciąż przyciąga wiele osób. Dodatkowym autem spółki z.o.o. są również niskie koszta jej założenia. Ograniczają się one do kwoty, jaką należy przeznaczyć na spisanie umowy i rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz obejmują wkład własny wynoszący minimum 5000 zł.

Pozytywnym aspektem tego rozwiązania jest także możliwość założenia jednoosobowej spółki z.o.o. Umożliwia to indywidualne prowadzenie własnego przedsiębiorstwa przez osoby, które planują działania na szerszą skalę. Tak prowadzona firma pozwala na ograniczenie ryzyka gospodarczego i zmniejsza koszt podatków.

Wady prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pomimo licznych zalet, spółka z.o.o. nie pozostaje bez wad. Choć wspólnicy rzeczywiście są chronieni poprzez ograniczoną odpowiedzialność i nie odpowiadają własnym majątkiem, nie dotyczy to członków zarządu. W przypadku bezskutecznych prób wyegzekwowania należnych środków od spółki to właśnie na nich spada ciężar odpowiedzialności.

Istnieje jednak możliwość uniknięcia takiej sytuacji — członek zarządu musi wykazać, że w stosownym czasie złożono wniosek o upadłość lub, że wszczęcie postępowania nastąpiło nie z jego winy. Możliwe jest także bardziej skomplikowane, choć nadal realne, wykazanie, iż pomimo braku zgłoszenia upadłości wierzyciel nie poniósł z tego tytułu żadnej szkody.

W przypadku prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pewną niedogodność stanowi podwójnie opodatkowany dochód. Dzieje się tak, gdyż opodatkowaniu ulega najpierw zysk, a następnie dywidenda, przy wypłacaniu wspólnikom.

Do wad spółki z.o.o. można zaliczyć również obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. W jej skład wchodzi precyzyjny i sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Ułatwia on kontrolowanie i analizę sytuacji finansowej danego przedsiębiorcy. W przypadku mniejszych spółek możliwe jest prowadzenie uproszczonej wersji księgowości, co ułatwia nieco sytuację. To, co działa na niekorzyść takich spółek, to także obowiązek corocznego składania sprawozdań finansowych. Do takiego dokumentu należy dołączyć opinię biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Cały komplet stosownych dokumentów powinien zostać złożony do sądu rejestrowego oraz do Urzędu Skarbowego.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy założeniu i rejestracji spółki skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon