Odpowiedzialność społeczna

BIURO SYNDYKA

Idee odpowiedzialności społecznej są jednym z fundamentów działalności Kancelarii. Zdając sobie sprawę ze szczególnej misji, jaką pełnią osoby wykonujące zawody prawnicze oraz z wielkiej wagi działalności o charakterze pro publico bono, kancelaria udziela bezpłatnego wsparcia prawnego na rzecz instytucji tzw. trzeciego sektora oraz zgłaszających się do nich osób prywatnych.

Aktywność kancelarii w obszarze pro bono polega na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielaniu profesjonalnych porad organizacjom społecznym (fundacjom, stowarzyszeniom) oraz mieszkańcom regionu zgłaszających siędo tych organizacji non profit, których sytuacja materialna czy życiowa nie pozwala na opłacenie usług prawniczych.

Porady dotyczą problemów, z jakimi potrzebujący borykają się na co dzień. W przypadku osób prywatnych Zasady etyczne przyświecające Kancelarii nakazują niepozostawanie biernym w sytuacjach, które wymagają zaangażowania i fachowej pomocy. Taka postawa wynika ze współodpowiedzialności za losy społeczności lokalnej, umożliwia również kształtowanie rzeczywistości oraz zwiększenie świadomości prawnej.

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon