Prawo cywilneWypowiedzenie umowy najmu na czas określony – Czy jest to możliwe?

10 października, 2020

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Osoby, które są posiadaczami mieszkań, bardzo chętnie decydują się na ich wynajęcie. Dzięki temu mogą uzyskać stały zysk miesięczny w postaci czynszu. Wśród najczęstszych umów znaleźć możemy te, które zawierane są na czas określony. Zazwyczaj w umowie wpisany jest rok lub dwa. Zdarza się jednak tak, że osoby, które nie są już zainteresowane wynajmem mieszkania, często chcą zrezygnować z najmu przed końcem trwania umowy. Czy wypowiedzenie umowy na czas określony jest możliwe? Czy takie postępowanie wiążę się z sankcjami prawnymi?

 

Jak wygląda umowa najmu?

Zagadnienia dotyczące umów najmu zostały określone w Kodeksie cywilnym. W jej myśl właściciel mieszkania, czyli najmujący, zobowiązuje się do oddania najemcy mieszkania, które użytkować będzie mógł przez określony czas. Osoba będąca w tym przypadku najemcą zobowiązuje się do uiszczania danej kwity najmu, która została uwzględniona w umowie. W trakcie sporządzania umowy najmu konieczne jest uwzględnienie takich informacji, jak określenie stron, wskazanie, o które mieszkanie chodzi, ustalenie kwoty czynszu i terminu płatności. Umowa związana z wynajęciem mieszkania może zostać zawarta na czas nieokreślony lub też może uwzględniać konkretny termin. Jeżeli czas ten przekracza rok, należy zadbać, aby umowa została sporządzona w formie pisemnej. Jeżeli forma ta zostanie niezachowana, w myśl prawa oznacza to, iż została zawarta na czas nieoznaczony.

 

Jak wygląda wypowiedzenie umowy na czas określony i nieokreślony?

W przypadku obu tych form umów możemy mówić o nieco zróżnicowanych możliwościach ich rozwiązania. W przypadku umów na czas nieoznaczony możemy mówić o kilku terminach wypowiedzenia. Pierwszym z nich jest w przypadku płatności czynszu, kiedy jest on płacony w odstępach dłuższych, niż miesiąc, w przypadku comiesięcznego czynszu, w przypadku najmu dziennego oraz wtedy, kiedy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu, niż miesiąc. Znacznie bardziej skomplikowane okazuje się wypowiedzenie umowy na czas określony. Zgodnie z Art. 673 § 3 kc. w przypadku, kiedy czas najmu został określony, zarówno osoba będąca wynajmującym, jak i najemca nie może wypowiedzieć umowy przed jej końcem. Oznacza to, że umowa na czas określony może zostać wypowiedziana przed uznanym czasem jej zakończenia wyłącznie wtedy, kiedy jest to wprost w niej uwzględnione lub wtedy, kiedy obie strony zgodzą się na wypowiedzenie umowy najmu.

 

Rodzaje umów na czas nieoznaczony

Zupełny brak możliwości wypowiedzenia umowy

Kiedy w umowie nie ma jasno określone, ich umowa może zostać zerwana przed upływem terminu jej trwania, obie strony zobowiązane są do przestrzegania umowy aż do momentu jej upłynięcia.

 

Możliwość wypowiedzenia umowy wyłącznie przez jedną stronę

Niestety najczęściej zdarza się tak, że umowy wynajmu sporządzane są przez osoby wynajmujące mieszkanie. Taka sytuacja sprawia, że wszelkie dokumenty tworzone są najczęściej z myślą o wygodzie osoby będącej właścicielem mieszkania. W takiej sytuacji najemca najczęściej traktowany jest mniej korzystnie. W polskim prawie nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa została skonstruowana w taki sposób, że jedynie osoba wynajmująca mieszkanie może wypowiedzieć umowę. Oczywiście z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia. Poprzez takie formy umów osoby pozostające właścicielami mieszkania pragną zabezpieczyć się przed ewentualnym zaleganiem zapłaty za najem przez najemcę lub wtedy, kiedy najemca wbrew umowie zdecyduje się na podnajęcie mieszkania. To także sposób na zabezpieczenie się przed sytuacją, w której styl życia najemca zaburza życie i spokój lokatorów.

 

Możliwość wypowiedzenia umowy przez obie strony

Zawierane mogą być jednak także takie umowy, w których wypowiedzenie może nastąpić zarówno ze strony najemcy, jak i właściciela mieszkania. Jest to najkorzystniejsza forma umowy dla najemcy, gdyż w przypadku przeprowadzki do innego mieszkania, może swobodnie wypowiedzieć umowę i osiedlić się w innym miejscu. Umowa taka bezpieczna jest także dla właściciela mieszkania, gdyż zachowanie okresu wypowiedzenia (np. miesięcznego) to czas, w którym wynajmujący może znaleźć nowych lokatorów, aby zyskać płynność comiesięcznych zysków z wynajmu.

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon