Spory / windykacja należności

Windykacja należności Kraków

Podstawowym problemem przedsiębiorców obecnie są problemy z płynnością finansową. Płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od zachowania kontrahentów. Terminowa realizacja zobowiązań ma podstawowy wpływ na działalność przedsiębiorstw. Często zdarzają się sytuacje w których kontrahent nie realizuje sowich zobowiązań bądź realizuje je z opóźnieniem. W takim wypadku jednym z najbardziej skutecznych rozwiązań jest przekazanie sprawy do profesjonalnej windykacji należności.

Obecnie postępowania sądowe cechują się znaczną przewlekłością – zespół kancelarii przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego pomoże zminimalizować czas niezbędny w procesie windykacji i zmaksymalizować jej skuteczność. Kancelaria prawna Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków ma duże sukcesy w pozasądowej windykacji należności – zawsze staramy się skłonić dłużnika do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. W ramach działań przedsądowych podejmujemy się  monitoringu płynności dłużnika, badamy przesłanki do zgłoszenia wniosku o upadłość dłużnika, przesyłamy monity do dłużnika wzywające go do spłaty należności, staramy się badać stan majątku dłużnika, w celu ustalenia potencjału dłużnika do realizacji swoich zobowiązań.

W ramach windykacji przed sądowej Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków w szczególności sporządza:

– wezwania do zapłaty, oraz monity windykacyjne

– propozycje ugodowe

W ramach postępowania sądowego Kancelaria w szczególności sporządza:

– pozwy o zapłatę w tym w postępowaniu upominawczym i nakazowym,

– wnioski o nadanie klauzuli wykonalności

– wnioski o wyjawienie majątku

– wnioski o ogłoszenie upadłości

Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków reprezentuje swoich klientów również w ramach postępowania egzekucyjnego.

W celu przeprowadzenia sprawnej egzekucji wierzytelności naszych klientów prowadzimy stałą współpracę z licznymi kancelariami komorniczymi, co pozwala na weryfikację ich efektywności i skrócenie czasu koniecznego do rzeczywistego zaspokojenia wierzytelności naszych klientów. W ramach kancelarii działa również biuro syndyka.

Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków doradza swoim Klientom w zakresie uzgodnień i sporów z zakresu prawa budowlanego. W ramach świadczonej przez nas obsługi prawnej reprezentujemy tak zamawiających jak wykonawców na etapie przedsądowym, sądowym, a także w ramach postępowań administracyjnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy klientom praktyczne i bezpieczne rozwiązania w umowach zawieranych z podwykonawcami, dostawcami, inżynierami kontraktu i osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie dostosowane do dynamiki branży budowlanej i okoliczności realizacyjnych, których często nie da się przewidzieć na wstępnym etapie realizacji zadań inwestycyjnych. Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków uczestniczy także w rozliczaniu projektów których finansowanie było pozyskane z różnych programów realizowanych przez Unię Europejską.

Naszym stałym klientom oferujemy możliwość korzystania z pieczęci. Tego rodzaju stempel stanowi jasny sygnał, że w przypadku nie spłacenia należności w terminie, zobowiązanie bezzwłocznie trafi do windykacji prowadzonej przez prawników. Wiedza ta wpływa na dłużników dyscyplinująco i mobilizująco. Warto także zaznaczyć, iż przedsiębiorca korzystający z usług Kancelarii Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków w zakresie windykacji należności w Krakowie bądź prowadzonego postępowania sądowego lub egzekucyjnego, w wypadku wydania korzystnego orzeczenia, uzyskuje refundację znacznej części kosztów poniesionych z tytułu obsługi prawnej, w szczególności poprzez zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon