Sporządzenie opinii i umów

Sporządzanie opinii prawnych i umów Kraków

Obowiązujące w naszym kraju prawo jest niezwykle rozbudowane i skompilowane i zmienne. W związku z powyższym prowadzenia działalności gospodarczej nastręcza niejednokrotnie wielu problemów i niejasności. Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków w ramach swojej działalności proponuje swoim klientom sporządzanie opinii prawnych z wielu dziedzin prawa m.in prawa budowlanego, prawa spółek, prawa cywilnego, prawa pracy czy prawa administracyjnego.

Jak pokazuje doświadczenie nieprzemyślana decyzja, zaciągnięcie zobowiązania, czy podpisanie nieprzeanalizowanej umowy mogą spowodować znaczne trudności w prowadzeniu interesów. W celu wyeliminowania takiego ryzyka Kancelaria Kancelaria Gromala-Górnik & Wędrzyk Kraków może sporządzić opinię prawną opisującą sytuację, oraz zawierającą analizę ryzyka podjęcia badanych czynności.

Szerokie kompetencje i bogate doświadczenie naszych pracowników, wraz z ich najwyższym zaangażowaniem sprawiają, że nasza pomoc prawna zawsze jest skuteczna. Nasze opinie prawne poprzedzone są rzeczową analizą przedstawionego stanu faktycznego, z uwzględnieniem celów, jakie zarówno w krótkim jak i dłuższym horyzoncie czasowym zamierza osiągnąć Klient. Jednocześnie nadrzędnym celem, którym kierujemy się przy opracowywaniu opinii jest ich przejrzystość i zrozumiałość.

Usługa sporządzenia opinii prawnej zawiera zatem wszystkie konieczne elementy, od ustalenia stanu faktycznego i podstaw prawnych po zaproponowanie poszczególnych rozwiązań. Stała współpraca z kancelarią to najlepsze rozwiązanie, dzięki któremu pomoc prawna zawsze odpowiadać będzie wszystkim potrzebom towarzyszącym prowadzonej działalności. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Gromala-Górnik i Wędrzyk
ul. Zabłocie 19/25, 30-549 Kraków

Patrycja Gromala

Przemysław Wędrzyk

Konsultacja

Copyright © 2022 by Gromala-Górnik i Wędrzyk Kancelaria Radców Prawnych. Stworzone przez Web Falcon