Prawo budowlane

Partnerzy Kancelarii specjalizują się w doradztwie i reprezentacji w postępowaniach administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań związanych z procesem budowlanym. Kancelaria reprezentuje klientów przed organami administracji wszystkich stopni, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Partnerzy kancelarii posiadają duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach mających na celu:

  • ustalenia warunków zabudowy lub wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • ​uzyskania decyzji środowiskowej,
  • udzielenie pozwolenia na budowę,
  • ​orzeczenie nakazu rozbiórki,
  • legalizacji samowoli budowlanej,
  • uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
  • wsparcie prawne w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia,