BIURO SYNDYKA 

Zjawisko upadłości, choć jest procesem bardzo złożonym, stanowi naturalny element każdej gospodarki rynkowej. Stąd profesjonalne doradztwo w zakresie zarządzania kryzysowego i procesu upadłości to bardzo ważny element w zakresie zarządzania każdym przedsiębiorstwem.

 

Partner Przemysław Wędrzyk od kilku lat aktywnie pełni funkcję syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy oraz likwidatora dzięki czemu posiada bogate doświadczenie w kilkunastu postępowaniach likwidacyjnych i upadłościowych. Z tego względu Kancelaria oprócz doradztwa gospodarczego oferuje również profesjonalną pomoc i szerokie spektrum usług z zakresu postępowań naprawczych, likwidacyjnych i egzekucyjnych. Partnerzy  łącząc swoja wiedzę z wieloletnią praktyką pomagają Klientom wybrać jak najkorzystniejsze rozwiązanie zarówno z punktu widzenia ekonomii jak i prawa.

 

 

Wobec powyższego zakładka ,,Biuro Syndyka’’ poświęcona jest aktualnościom związanym z prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi, ogłoszeniom o przetargach oraz obowiązującym regulaminom.