Zespół

radca prawny Kraków

Patrycja Gromala-Górnik – Partner

Absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 2013 r. Radca Prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich kancelariach prawnych oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie administracyjnym, prawie oświatowym oraz prawie budowlanym. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów z branży budowlanej.

radca prawny Kraków

Przemysław Wędrzyk – Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Od 2013 r. Radca Prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej. Od 2012 r. posiada licencję syndyka – Członek Okręgowej Izby Syndyków w Krakowie. Członek zarządów i rad nadzorczych, prokurent w spółkach prawa handlowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z większych krakowskich kancelarii prawnych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, wspomaga zarządzanie podmiotami gospodarczymi – na każdym etapie istnienia, od założenia, poprzez okres prowadzenia działalności, aż do zakończenia bytu prawnego podmiotu gospodarczego. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, obrotu gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego. Prowadzi obsługę prawną spółek z branży odzieżowej, paliwowej, transportowej, odnawialnych źródeł energii, branży budowlanej, handlu hurtowego, obrotu wierzytelnościami, branży inwestycyjnej oraz centrów handlowych.